Darbo birža

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos Darbo Birža)

Tai Lietuvos biudžetinė organizacija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti užimtumo rėmimo politikos priemonių įgyvendinimą bedarbiams bei kitiems ieškantiems darbo asmenims. Ji koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja teritorinių darbo biržų darbui.

Lietuvos darbo birža yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Užimtumo fondo lėšų. Viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika.

Lietuvos Respublikos gyventojams paslaugas teikia nemokamai. Lietuvos darbo birža savo veiklą organizuoja, siekdama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jai kasmet nustatytų darbo rinkos politikos tikslų ir uždavinių bei vadovaudamasi moterų ir vyrų lygių galimybių bei ne diskriminacijos principais.

Darbo birža pirmiausia patraukli tuo, kad teikiamos paslaugos yra nemokamos ir turi didelę duomenų bazę, yra didelis CV srautas, informacija skleidžiama apie laisvas darbo vietas tinkamiems kandidatams, darbo biržos darbo skelbimai talpinami kitose svetainėse. Didelė dalis paslaugų teikiama elektroniniu būdu ir sistema nuolat tobulinama. Siekiama, kad tiek darbdaviams, tiek ieškantiems darbo būtų patogu ir efektyvu ja naudotis.

Lietuvos darbo birža organizuoja formalius ir neformalius mokymus. Tad kol ieškosite sau tinkamo darbo, galite išnaudoti laiką naudingai ir registruotis į mokymus. Mokymo programas rasite Lietuvos Darbo Biržos puslapyje.

Profesinio mokymo programa per Užimtumo Tarnybą (buvusi Darbo Birža)

Profesinis mokymas yra Užimtumo tarnybos organizuojama programa, kai asmenys, kurių kvalifikacija nebeatitinka darbo rinkos paklausos, yra iš naujo parengiami dirbti kitą, darbo rinkoje paklausų, darbą arba yra keliama jų kvalifikacija.


Darbo Birža (naujas pavadinimas Užimtumo tarnyba UT) padeda įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms. UT duomenimis, šiuo metu labiausiai trūksta metalo apdirbimo įrenginių operatorių, gydytojų, elektros inžinerijos technikų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų, mechanikos inžinerijos technikų, sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų. Nacionaliniu lygiu šalyje auga informacinių ir ryšių technologijų specialistų (ypač programinės įrangos kūrėjų), inžinerinės bei gamybos pramonės specialistų, analitikų, pedagogų, slaugos ir akušerijos specialistų paklausa.

Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

Kaip vyksta mokymai?

Pirmiausia, užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį. Trišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6  mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins UT pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos skelbiamos UT svetainėje.

Dėl daugiau informacijos apie profesinio mokymo galimybes susisiekite su savo mieste veikiančios užimtumo tarnybos konsultantu.

Bendrinė informacija

Lietuvos darbo birža buvo įkurta 1991 m. kovo 1 d. Šalyje veikia 10 teritorinių darbo biržų ir 37 jaunimo darbo centrai. Nuo 2018 m. spalio 1 d. darbo biržos tapo viena įstaiga – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos buveinės adresas yra Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius.

Pizzauuni valitaan käyttötarkoituksensa perusteella. Laajimman valikoiman löydät pizzauuni shopista.

Artek mehiläispesä

Komoda

Keikauskakku

Fat boy

Linie design

Sähköpyörä

Miksi venäjä hyökkäsi ukrainaan

Ständiger harndrang

Riisipaperivalaisin

Juodasis Penktadienis